Wetterhorn

Wetterhorn

Objektname Wetterhorn

Datierung ohne

Technik Aquarell über Bleistift

Masse 605mm / 430mm

Standort Bolleter Stiftung

Katalog-Nr. 0193

Wetterhorn

Beschriftung unten durch J. J. Meyer: Wetterhorn.
Quadriert, abgesetzter Rand.